Vesihuoltoinfran siirtotöiden suunnittelu

Väyläviraston hanke, VT15 Paimenportin eritasoliittymä