Satamainfran rakennushanke

Hankkeessa rakennettiin raideinfra ja irtolastin käsittelyn infrarakenteet.