Tie-, katu- ja aluetekniikka (TKA),
Roads and Area Design

Tie-, katu- ja aluetekniikan rakennushankkeiden koko vaihtelee pienistä piha-alueista suuriin infran rakennuskokonaisuuksiin. Rakennushankkeet tarvitsevat TKA-suunnitelmia mm. sijoitus- ja rakentamislupia sekä rakennushankkeiden kehittämistä varten. Tie-, katu- ja aluetekniikan suunnitelmat luovutetaan asiakkaille suunnitelmakokonaisuuksina sisältäen myös pohjarakenteiden suunnittelun.

Kymen Sipti Oy on perustamisvuodesta 2013 lähtien ollut mukana tie-, katu, aluetekniikan rakennushankkeissa suunnittelijana ja asiantuntijana. Uusiutuvan energian osalta rakennushankkeita ovat tuulivoimapuistot, sekä biokaasu- ja aurinkovoimahankkeet. Olemme toimittaneet suunnittelukokonaisuuksia myös useisiin satamarakennushankkeisiin sisältäen teiden, alueiden, raiteiden, vesihuollon ja erikoisinfran rakennussuunnitelmat. Olemme toimineet monella paikkakunnalla myös suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaavina rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyminä pääsuunnittelijoina.

  • Teiden, katujen, ratojen ja vesiväylien suunnittelu
  • Satamien, terminaalien, tuulipuistojen ym. liikennepaikkojen sekä alueiden suunnittelu
  • Infrahankkeiden geotekninen suunnittelu
  • Määrälaskennat ja kustannusarviot
  • Hankkeiden pääsuunnittelutehtävät