Geotekniikka ja pohjatutkimukset (GEO),
Geotechnical Engineering

Pohjatutkimuksilla hankitaan tietoa maaperästä ja pohjavedestä pohja- ja maarakenteiden suunnittelua varten. Pohja- ja maarakenteiden toiminnan suunnittelu sekä toteutus perustuvat aina luotettaviin pohjatutkimuksiin. Pohjarakenteiden suunnittelu varmistaa perustusten ja ylärakenteiden yhteistoiminnan sekä sisältää myös pohjarakenteen oman rakenteellisen toiminnan ja kestävyyden tarkastelun. Pohjatutkimusten ohjelmointi ja toteutuksen valvonta ovat osa pohjarakenteiden suunnittelijan tehtäviä rakennushankkeissa. Olemme toimineet vaativissa ja poikkeuksellisen vaativissa hankkeissa monella paikkakunnalla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyminä vastaavina pohjarakennesuunnittelijoina.

Rakennusalan suunnittelutehtävät ovat yleensä vaativuudeltaan vähäisestä poikkeuksellisen vaativaan luokkaan. Lainsäädännössä ei kuitenkaan pohjarakenteiden suunnittelun osalta tunneta vähäisen vaativuusluokan suunnittelutehtäviä ja asetusten taustalla on osaltaan tarve varmistaa rakennusten, rakenteiden ja infran pohjarakenteen toiminta sekä turvallisuus.

  • Maa- ja kallioperän geotekniset tutkimukset
  • Rakennuskohteiden pohjarakennussuunnittelu
  • Perustuskorjausten ja pohjavahvistusten ja pohjavesien hallinnan suunnittelu
  • Maarakenteiden ja niiden perustamisen suunnittelu
  • Perustamistapalausunnot
  • Kaivantojen suunnittelu
  • Ympäristögeotekniikka
  • Kaavasuunnittelun, rakennusalueiden ja infran rakentamisen rakennettavuusselvitykset.